LiRoKa poorten

Het moet nog beter aan de Rotte.

Sinds 2000 wordt er door bewoners-vereniging Liroka gewerkt aan de leefbaarheid van het binnenterrein in het huizenblok tussen het Nivon en de Rotte in Rotterdam- Crooswijk en de omgeving daaromheen.

De tuin is opgeknapt, er zijn banken en een afdak geplaatst en er zijn regelmatig buurtfeestjes georganiseerd: optredens, maaltijden, workshops, zelfs hele kampeerfeesten.

Mensen ontmoeten en groeten elkaar en dragen samen zorg voor het beheer en de leefbaarheid van het binnenterrein.


Buurt-kunst: de Liroka- poorten

Samen met het Nivon, stedelijk centrum voor natuur en cultuur, en ‘de ontmoeting’, beeldend kunstenaars Ron Blom en Willem van Hest, hebben kinderen en volwassen Liroka-bewoners in 2010 door middel van workshops twee kunstwerken gemaakt.

De ingangen naar het binnenterrein zijn gemarkeerd, hebben een eigen gezicht gekregen, zijn verfraaid en veiliger gemaakt. Er zijn Liroka- poorten gekomen.

fotoalbums

Video -  Er is plek voor iedereen

Korte documentaire over een groep bewoners bij de Linker Rottekade. Als Liroka zijn ze al ruim 10 actief bezig hun binnenterrein te verbeteren.

In 2010 starten ze onder begeleiding van "de ontmoeting" een kunstproject: de Liroka Poorten.

De documentaire volgt de bewoners en laat zien hoe het ze ondanks tegenslagen lukt om hun wens te realiseren.

©wijk-tv / wim wiegmann

klik hier voor de film in groot formaat

Foto-kunstwerken - lievelingsplek

De ramen: foto’s, collages & portretten Zes dichtgemaakte ramen aan een zijmuur van het Nivon- gebouw, de zij-ingang aan

de Dirk Smitstraat, naar het binnenterrein, vormen een mooie omlijsting voor foto- kunstwerken van bewoners en Nivon-gebruikers, die daar in workshops aan hebben gewerkt.

‘De ontmoeting’ verwerkte de foto’s en collages tot kunstwerken voor in de raamomlijstingen.

klik hieronder voor de ontwerpen:

2010 lievelingsplekwandschildering - wereldtulpen

De muur en de wandschildering: wereldtulpen Bij de ingang aan de Rotte biedt een muur een prachtige plek voor een verlicht tulpen- kunstwerk dat door Liroka- kinderen en volwassenen onder begeleiding van ‘de ontmoeting’ is gemaakt.

In workshops zijn door kinderen tulpen-collages gemaakt, die door ‘de ontmoeting’ tot ontwerpen vertaald zijn voorhet grote wereld-tulpen- kunstwerk. Samen met de deelnemers zijn de panelen, waar het kunstwerk uit bestaat, beschilderd en uitgezaagd.


(De tulp is als internationaal symbool, gekozen als onderwerp voor de schildering. De tulp wordt door velen gezien als een prachtige bloem, die typerend is voor

de Hollandse identiteit. Maar de tulp vindt zijn oorsprong in Midden-Azië en is pas enkele eeuwen geleden via Turkije naar West-Europa gekomen. In die zin is de tulp dus een bijzonder geslaagd voorbeeld van integratie met behoud van eigen identiteit.)

 

dit project is mogelijk gemaakt met een financiële bijdrage van deelgemeente Kralingen-Crooswijk

Video -  Liroka

Een mooie plek maken van hun binnenterrein.

Dat willen de bewoners, en ze gaan dan ook hard aan de slag op hun plek vlak achter de linker rotte kade.

Een smal donker straatje gaat worden aangepakt.

De bewoners vertellen over hun favoriete plekken.

©wijk-tv / wim wiegmann

Boek - de Liroka-poorten

Een boek in een oplage van 100st. (64 pag.) bevat materiaal van en over de deelnemers aan de beide kunstprojecten.

  1. -geschilderde portretten van de

deelnemers

- foto’s van het proces

  1. -collages van ‘lievelingsplekken’

gemaakt door de deelnemers

  1. -ontwerpen van de kunstwerken voor de Liroka-poorten


klik hier voor een pdf van het boek

videoverslag: www.verborgenkwaliteitenvancrooswijk.nl

Zondag 20 maart vond de feestelijke onthulling plaats van de Liroka poorten. Het kunstenaars duo “De Ontmoeting” werkte samen met de bewonersorganisatie Liroka om het binnenterrein achter de behuizing van de linker Rottekade te voorzien van kunstwerken zodat zij zichtbaarder worden.

Bij de totstandkoming van de kunstwerken had ook het Nivon een initiërende rol. Het Nivon en de bewonersorganisatie werken al jaren samen om de plek achter hun pand leefbaar de houden voor de multiculturele bewonersgroep. Deze aanpak blijkt bijzonder werkzaam. De jarenlange inspanning heeft ervoor gezorgd dat de mensen dichter naar elkaar gegroeid zijn doordat zij samen zorg dragen voor een prettige omgeving.

Het Project Verborgen kwaliteiten van Crooswijk

Verborgen kwaliteiten van Crooswijk is een project van John Blaak in het kader van de WWI gelden. Het is een project waarin bewoners van Crooswijk hun verhaal kwijt kunnen over kwaliteiten die zij in Crooswijk ervaren. De verhalen komen in tekst en beeld op deze website te staan. In de wijk zelf zullen herdenkingstekens in de vorm van tegels aan muren en in het trottoir komen zodat de verhalen bewaard blijven voor de toekomst. Het project zal een jaar in beslag nemen.